U kunt helpen

Bijdragen aan het project kunnen we goed gebruiken.

Maak uw gift over op NL95 INGB 0005 3298 18 ten name van Stichting Nour, Leiden.

Stichting Nour is een ANBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat u giften aan de stichting kunt aftrekken, binnen de door de belastingdienst bepaalde kaders.

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Maak u gift s.v.p. over op banknr.  5329818  t.n.v. St. Nour, Leiden

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Maak u gift s.v.p. over op banknr. 5329818 t.n.v. St. Nour, Leiden