SCRIPTIEMOGELIJKHEDEN

Er zijn mogelijkheden voor studenten archeologie of oude geschiedenis / vroege jodendom om scripties te schrijven over ons materiaal.

1) Het aardewerk van de Vroeg-Romeinse bewoning (1e eeuw voor – 2e eeuw na Chr.).

Het gaat om complete / gerestaureerde potten en het schervenmateriaal gevonden op de vloeren van enkele gebouwen uit deze periode. Het gaat om niet al te grote hoeveelheden; is het te veel, dan kan een selectie gemaakt worden. Het repertoire is eenvoudig en bestaat vnl. uit voorraadkruiken, kleine kruikjes, kookpotten en schaaltjes. Er zijn wat lampen en enkele scherven rood geslipt materiaal.

Wij willen graag een inventarisatie van het materiaal per opgegraven kamer / ruimte (typologie), vergelijking met materiaal uit de regio en mogelijk verfijning van de datering. Verdere studies kunnen betreffen de technologische aspecten (maakwijze / waar), functionele aspecten (waarvoor gebruikt), uitwisseling, etc.

De scriptie zal omgewerkt worden tot een hoofdstuk in onze eindpublicatie. Het is ook mogelijk dat er twee studenten aan werken die ieder een ander aspect van verder uitwerken. Dit lijkt bij uitstek een onderwerp voor masterstudenten. Ze moeten dan wel enige kennis hebben van aardewerk c.q. geïnteresseerd zijn in Romeinsaardewerk.

2) Hetzelfde voor het aardewerk van de Abbassidische lagen (8e – 10e eeuw na Chr.).

Ook hier gaat het om gerestaureerde potten en scherven. De nadruk zal hier moeten vallen op het maken van een typologie en vergelijkende studie met enkele sites in de regio waar dergelijk materiaal is gevonden (en gepubliceerd).

3) Er is ook een mogelijkheid tot een kleinere scriptie: we zouden graag een nieuwe datering willen van het aardewerk dat in 1990 is opgegraven.

Dat is door verschillende deskundigen gedateerd in de Laat-Romeinse tijd (2e-4e eeuw na Chr.), maar gezien de bewoningsgeschiedenis van Abu Sarbut vragen wij ons af of dat klopt. Het aardewerk is nog niet gepubliceerd. De studie zou opgenomen worden in de eindpublicatie van de opgraving.

Het materiaal staat (gedeeltelijk) in een museum in Jordanië. In Nederland zijn tekeningen en foto’s beschikbaar. Misschien iets voor een BA-scriptie? Maar ook hier: een student die geïnteresseerd is in en al wat weet van aardewerk.

4) Een meer historische vraag is: Hoe past het dorp Abu Sarbut in de bewonings-geschiedenis van de regio in de Romeinse periode?

Aan de hand van de vondsten en de resultaten van enkele gepubliceerde regionale surveys zou gekeken kunnen worden naar de bewoninggeschiedenis van de regio, de kolonisatie van Perea door de Judeeërs en de functie van Abu Sarbut in de Romeinse tijd. Dit is misschien ook iets voor een student oude geschiedenis of vroege Jodendom.

Al het materiaal van de opgraving 2012-2015 is in Jordanië. Studenten die aan het materiaal willen werken kunnen a.s. voorjaar mee als de staf een onderzoeksseizoen heeft in Jordanië. Wij gaan van eind april tot eind mei 2016 naar het opgravingshuis in Deir Alla: drie weken onderzoek en een week naar het International Congress on the History and Archaeology of Jordan (ICHAJ) in Amman. Studenten die mee willen, betalen zelf hun vliegticket. Het verblijf is op kosten van de expeditie. Voor wie mee wil naar het congres: congreskosten en verblijf zelf betalen.

Geinteresseerd? Neem contact op met je docent of met Margreet Steiner: msteiner@freeler.nl.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .