Tell Abu Sarbut 2015 laatste keer opgraven – actie actie actie

In maart a.s. vertrekken we met een team van negen personen naar Jordanië om daar ons derde en laatste opgraafseizoen te houden. Door de omstandigheden in Jordanië is ons budget nauwelijks toereikend om de opgraving tot een goed einde te brengen. Er zijn drie financiële problemen die ons parten spelen:

1) De prijzen in Jordanië zijn sinds 2012 (ons eerste opgraafseizoen) enorm gestegen, soms wel verdubbeld. Dit komt door de economische crisis en de Syrische vluchtelingen die Jordanië zijn binnen getrokken. Eten, water, vervoer, salarissen – alles staat onder grote financiële druk. De huur van het opgravingshuis  en de  visakosten zijn verdubbeld.

2) Het Jordaanse Departement van Oudheden heeft ons één week geleden (!) laten weten dat ook zij de prijzen met onmiddellijke ingang verhogen. De kosten voor de vertegenwoordiger van het Departement (verplicht aanwezig op de opgraving) zijn gestegen van 15 euro per dag in 2012 tot 60 euro in 2015. Hetzelfde geldt voor de algemene bijdrage die we moeten betalen om in Jordanië te mogen graven.

3) De daling van de euro geeft grote problemen; vergeleken met 2012 is de Jordaanse dinar voor ons 25% duurder geworden!

Deze drie factoren bezorgen ons hoofdpijn, omdat ons budget uit sponsorgelden hetzelfde is gebleven.

Om ons laatste opgraafseizoen fatsoenlijk te kunnen voltooien vragen u dringend om een (extra) bijdrage. Ieder bedrag is welkom!

U kunt storten op NL95 INGB 0005 3298 18 van Stichting Nour in Leiden. Stichting Nour is de stichting waarin het geld wordt beheerd voor de opgravingen op Tell Abu Sarbut. De stichting heeft de erkende ANBI-status; daardoor is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Alle sponsoren worden uitgenodigd op een lezingendag die we in de loop van 2015 zullen organiseren.

We houden u op de hoogte van de resultaten van deze actie en van de opgraving via onze website tellabusarbut.wordpress.com en de Facebookpagina Tell Abu Sarbut.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .