Onderzoek in Jordanië

We gaan weer naar Jordanië. Dit keer niet om op te graven maar om onderzoek te doen. Al het materiaal dat de afgelopen seizoenen naar boven is gekomen, ligt ter plekke opgeslagen. De staf gaat 4 weken naar het opgravingshuis om dit materiaal te bestuderen en aan de publicatie ervan te werken.

Er gaat een student van de Universiteit van Leiden mee om het Abassidisch aardewerk te bestuderen. Er is nog ruimte voor studenten die geïnteresseerd zijn in het Romeinse materiaal (zie vorige bericht). Neem contact op als je mee wilt.

We vertrekken eind april. De laatste week van mei wordt er in Amman een grote conferentie gehouden over de archeologie van Jordanië. Daar zullen we ons onderzoek publiceren.

We houden iedereen op de hoogte!

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek in Jordanië

SCRIPTIEMOGELIJKHEDEN

Er zijn mogelijkheden voor studenten archeologie of oude geschiedenis / vroege jodendom om scripties te schrijven over ons materiaal.

1) Het aardewerk van de Vroeg-Romeinse bewoning (1e eeuw voor – 2e eeuw na Chr.).

Het gaat om complete / gerestaureerde potten en het schervenmateriaal gevonden op de vloeren van enkele gebouwen uit deze periode. Het gaat om niet al te grote hoeveelheden; is het te veel, dan kan een selectie gemaakt worden. Het repertoire is eenvoudig en bestaat vnl. uit voorraadkruiken, kleine kruikjes, kookpotten en schaaltjes. Er zijn wat lampen en enkele scherven rood geslipt materiaal.

Wij willen graag een inventarisatie van het materiaal per opgegraven kamer / ruimte (typologie), vergelijking met materiaal uit de regio en mogelijk verfijning van de datering. Verdere studies kunnen betreffen de technologische aspecten (maakwijze / waar), functionele aspecten (waarvoor gebruikt), uitwisseling, etc.

De scriptie zal omgewerkt worden tot een hoofdstuk in onze eindpublicatie. Het is ook mogelijk dat er twee studenten aan werken die ieder een ander aspect van verder uitwerken. Dit lijkt bij uitstek een onderwerp voor masterstudenten. Ze moeten dan wel enige kennis hebben van aardewerk c.q. geïnteresseerd zijn in Romeinsaardewerk.

2) Hetzelfde voor het aardewerk van de Abbassidische lagen (8e – 10e eeuw na Chr.).

Ook hier gaat het om gerestaureerde potten en scherven. De nadruk zal hier moeten vallen op het maken van een typologie en vergelijkende studie met enkele sites in de regio waar dergelijk materiaal is gevonden (en gepubliceerd).

3) Er is ook een mogelijkheid tot een kleinere scriptie: we zouden graag een nieuwe datering willen van het aardewerk dat in 1990 is opgegraven.

Dat is door verschillende deskundigen gedateerd in de Laat-Romeinse tijd (2e-4e eeuw na Chr.), maar gezien de bewoningsgeschiedenis van Abu Sarbut vragen wij ons af of dat klopt. Het aardewerk is nog niet gepubliceerd. De studie zou opgenomen worden in de eindpublicatie van de opgraving.

Het materiaal staat (gedeeltelijk) in een museum in Jordanië. In Nederland zijn tekeningen en foto’s beschikbaar. Misschien iets voor een BA-scriptie? Maar ook hier: een student die geïnteresseerd is in en al wat weet van aardewerk.

4) Een meer historische vraag is: Hoe past het dorp Abu Sarbut in de bewonings-geschiedenis van de regio in de Romeinse periode?

Aan de hand van de vondsten en de resultaten van enkele gepubliceerde regionale surveys zou gekeken kunnen worden naar de bewoninggeschiedenis van de regio, de kolonisatie van Perea door de Judeeërs en de functie van Abu Sarbut in de Romeinse tijd. Dit is misschien ook iets voor een student oude geschiedenis of vroege Jodendom.

Al het materiaal van de opgraving 2012-2015 is in Jordanië. Studenten die aan het materiaal willen werken kunnen a.s. voorjaar mee als de staf een onderzoeksseizoen heeft in Jordanië. Wij gaan van eind april tot eind mei 2016 naar het opgravingshuis in Deir Alla: drie weken onderzoek en een week naar het International Congress on the History and Archaeology of Jordan (ICHAJ) in Amman. Studenten die mee willen, betalen zelf hun vliegticket. Het verblijf is op kosten van de expeditie. Voor wie mee wil naar het congres: congreskosten en verblijf zelf betalen.

Geinteresseerd? Neem contact op met je docent of met Margreet Steiner: msteiner@freeler.nl.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor SCRIPTIEMOGELIJKHEDEN

Veldwerk afgerond

ZonsopgangDe opgraving is afgelopen. Ons rest nu alleen de afwerking: rapporten schrijven, vondsten schoonmaken en beschrijven, tekenen, fotograferen, alle scherven nummeren en alles inpakken. Veel werk nog, en niet het leukste, na de opwinding van het werk in het veld.

We hebben de afgelopen twee weken rare weersomstandigheden gehad. Eerst een paar ijskoude dagen; het was 14 graden overdag en er woei een ijskoude wind – uit de zuiden notabene. ’s Middags begon het te regenen, de volgende dag de hele dag regen en lage temperaturen. De regen trok dan in de muren van het huis, en de kamers waren ijskoud. We hebben lopen bibberen. Bovendien lekte het huis, dus overal moesten we dingen verplaatsen en emmers neerzetten. Al en toe viel door de regen de elektriciteit uit. De was droogde natuurlijk niet, dus we kregen een tekort aan schone handdoeken. Veel koffie drinken, dekens om, en maar in bed gaan liggen om warm te worden. De dag erna konden we ook nog niet werken omdat de tell veel te nat was. Daarna volgde een stofstorm uit Saudie-Arabië. In Amman werd het vliegveld gesloten omdat er geen zicht was, in de Vallei werd de lucht steeds geler en kwam alles onder het stof te zitten, wijzelf incluis. Nog steeds is de lucht niet opgeklaard.

Maar we hebben de elementen getrotseerd en hebben de opgraving gepast afgesloten met het uitdelen van kanafe (zoet gebak) en blikjes cola aan alle mensen die op de tell geholpen hebben.  Volgende week zijn we weer thuis.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Veldwerk afgerond

Opgraving 2015

De opgraving is alweer drie weken bezig en verloopt voorspoedig. Het wordt nu duidelijk hoe de gelaagdheid in elkaar zit. In alle vakken graven we eerst een Mammelukse bewoningslaag op (ca. 1250 – 1550 AD). Daaronder komen gebouwen uit de vroeg-Islamitische (Abbasidische) periode tevoorschijn (8e en 9e eeuw AD). En meteen daaronder een dik pakket brandlagen en vloeren uit de vroeg-Romeinse tijd (1e eeuw voor en na Chr.). De tussenliggende perioden zijn niet aangetroffen. Dit geeft een duidelijk beeld van de bewoningsgeschiedenis van de tell.

bij de site

Druk aan het werk.

P1070470

Ruti en Marjan in de diepte.

DSC_8371

Klein Romeins kruikje.

Het team geniet van het werk op de tell, de vondsten die we doen en de sfeer tijdens het werk. We hebben vier studenten meegenomen en twee vrijwilligsters. Samen met zo’n twintig locale arbeiders verplaatsen we bergen aarde – letterlijk. En vaak onder veel gelach. De meeste opgravingsvakken zijn al zo’n drie meter diep, en het wordt steeds moeilijker om er in en uit te klimmen. We schieten lekker op zo, maar het vervelende is dat we aan het eind van het seizoen de vakken weer helemaal moeten opvullen omdat de opgraving ten einde is. Gelukkig heeft de burgemeester van het dorp ons een bulldozer aangeboden die alle aarde simpelweg weer terug in de vakken schuift (hopen we).

DSC_8090

Scherven lezen.

We vinden vooral veel aardewerk: grote kruiken die bij aanraking in stukken uiteenvallen en dus geplakt moeten worden, maar ook kleinere kruikjes die heel gebleven zijn.
 Een pelgrimskruik (in scherven) uit de Abbasidische periode vormt het hoogtepunt. Hij is rijk versierd en misschien staat er een inscriptie op; dat zal blijken als hij gerestaureerd is en door een deskundige bekeken. De komende week wordt spannend. Kunnen we alle informatie krijgen die we nodig hebben om een sluitend verhaal te schrijven? Graven we diep genoeg om te weten waar de vroeg-Romeinse bewoning begint en of er nog oudere lagen onder zitten? Vinden we alle connecties van muren en vloeren? Hebben we genoeg tijd om alle vondsten goed te documenteren: beschrijven, tekenen, fotograferen? De tijd zal het leren!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Opgraving 2015

Inspiratie

Voor wie inspiratie wil voor zijn of haar gift:Pagina wolkjes

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Inspiratie

Tell Abu Sarbut 2015 laatste keer opgraven – actie actie actie

In maart a.s. vertrekken we met een team van negen personen naar Jordanië om daar ons derde en laatste opgraafseizoen te houden. Door de omstandigheden in Jordanië is ons budget nauwelijks toereikend om de opgraving tot een goed einde te brengen. Er zijn drie financiële problemen die ons parten spelen:

1) De prijzen in Jordanië zijn sinds 2012 (ons eerste opgraafseizoen) enorm gestegen, soms wel verdubbeld. Dit komt door de economische crisis en de Syrische vluchtelingen die Jordanië zijn binnen getrokken. Eten, water, vervoer, salarissen – alles staat onder grote financiële druk. De huur van het opgravingshuis  en de  visakosten zijn verdubbeld.

2) Het Jordaanse Departement van Oudheden heeft ons één week geleden (!) laten weten dat ook zij de prijzen met onmiddellijke ingang verhogen. De kosten voor de vertegenwoordiger van het Departement (verplicht aanwezig op de opgraving) zijn gestegen van 15 euro per dag in 2012 tot 60 euro in 2015. Hetzelfde geldt voor de algemene bijdrage die we moeten betalen om in Jordanië te mogen graven.

3) De daling van de euro geeft grote problemen; vergeleken met 2012 is de Jordaanse dinar voor ons 25% duurder geworden!

Deze drie factoren bezorgen ons hoofdpijn, omdat ons budget uit sponsorgelden hetzelfde is gebleven.

Om ons laatste opgraafseizoen fatsoenlijk te kunnen voltooien vragen u dringend om een (extra) bijdrage. Ieder bedrag is welkom!

U kunt storten op NL95 INGB 0005 3298 18 van Stichting Nour in Leiden. Stichting Nour is de stichting waarin het geld wordt beheerd voor de opgravingen op Tell Abu Sarbut. De stichting heeft de erkende ANBI-status; daardoor is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Alle sponsoren worden uitgenodigd op een lezingendag die we in de loop van 2015 zullen organiseren.

We houden u op de hoogte van de resultaten van deze actie en van de opgraving via onze website tellabusarbut.wordpress.com en de Facebookpagina Tell Abu Sarbut.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Tell Abu Sarbut 2015 laatste keer opgraven – actie actie actie

Studenten, mee naar de opgraving?

SEIZOEN 2015

* Opgraving van agrarische nederzetting uit Romeinse periode

* Periode: half maart tot eind april 2015

* Mogelijkheid voor twee studenten om mee te gaan

Voorwaarden:

  • Liefst hele periode (4-5 weken)
  • Studenten die aan het materiaal willen werken of ander onderzoek willen doen, hebben de voorkeur
  • Vlucht voor eigen rekening – verblijf en reiskosten in Jordanië worden door expeditie betaald

Ben je geïnteresseerd, neem dan z.s.m. contact op met Peter Attema of Gijs Tol (archeologiestudenten Groningen) of Mladen Popovic (theologiestudenten Groningen)

Andere studenten kunnen contact opnemen met Margreet Steiner: msteiner@freeler.nl

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Studenten, mee naar de opgraving?

Aardewerk wordt gerestaureerd / restoration of pottery

In het Amerikaans Instituut in Amman (ACOR) wordt een gedeelte van ons aardewerk gerestaureerd door Naif Zaban van het ACOR Conservation Cooperative.

At ACOR in Amman part of our pottery is being restored. Many thanks to the ACOR Conservation Cooperative and its restorer Naif Zaban.

Abu Sarbut no. 4 Abu Sarbut no. 3

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Aardewerk wordt gerestaureerd / restoration of pottery

Abbasidisch aardewerk / Abbasid pottery

Een interessante en onverwachte vondst zijn de bewoningslagen uit Abbasidische tijd: ca. 750 – 1000 na Chr. Voor het grote Midden-Oostencongres afgelopen juni in Basel hebben we daarover een poster gemaakt: poster Icaane.

Unexpectedly we have found occupation layers from the Abbasid period (ca. 750 – 1000 AD). For the Icaane conference in Basel in June 2014 we have made a poster presenting the finds: poster Icaane.

poster icaane 1

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Abbasidisch aardewerk / Abbasid pottery

Rapport / report 2014

Een kort rapport over de 2014 opgraving kunt u hier vinden.

A short report of the 2014 excavations is to be found here.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Rapport / report 2014